Delen van gegevens, internationalisering en samenwerking; de kernprioriteiten van onze routekaart

We hoeven u niet te vertellen dat de glasvezelmarkt momenteel exponentieel groeit. En niet alleen in Nederland. Tijdens de FTTH-conferentie in Wenen zagen we veel cijfers en verwachtingen voor de Europese landen. In een periode van vijf jaar zullen zowel het Verenigd Koninkrijk (8,4% naar 59,9%) als Duitsland (8,8 naar 63,1%) stijgen op de ranglijst. Voor Speer IT biedt dit uiteraard kansen die aansluiten bij onze strategische plannen en visie.

Kees Jonker - CEO zegt: "Als Speer IT hebben we de ambitie om door te groeien naar meerdere landen in Europa. Als indicator voor de groei in het belang van glasvezel zie je dat de FTTH Council voorspelt dat er in 2026 197 miljoen FTTH abonnees zullen zijn in Europa. Een soortgelijke groei is ook te verwachten in de B2B-glasvezelmarkt. Oorspronkelijk zijn veel van onze klanten actief in B2B, maar de groei van FttH krijgt meer aandacht in de media.

Bij dit soort cijfers is goed asset management een onmisbare schakel. Want niet alleen nu, maar ook over 30 jaar wil je inzichtelijk kunnen maken hoe je je kapitaalinvestering hebt beschermd en waar de glasvezelverbindingen liggen."

Om deze enorme groei op te vangen heeft Speer IT haar lange termijn (product)strategie hierop aangepast. "Om dit soort grote stappen te zetten zoals uitbreiding naar het buitenland, meebewegen met onze klanten die in andere landen opereren enerzijds en onze eigen focus op uitbreiding richten anderzijds, vraagt om aanpassing van de organisatie, het beleid, de structuur en de roadmap", legt Jonker uit.

"Daarvoor zijn een aantal zaken nodig. Je zult als organisatie verder moeten professionaliseren en je moeten ontwikkelen tot een Enterprise-oplossing. Daarvoor investeren we veel in al onze softwareoplossingen, in onze mensen en in ons bedrijf. Als je kijkt naar de kern van waar het om gaat, dan zien we dat elk bedrijf in de toekomst asset management nodig heeft dat deelbaar is in alle processen en in alle haarvaten van de organisatie", besluit Jonker.

De strategische focus van de routekaart in een notendop

De kernpunten van onze routekaart

 

Met het oog op deze toekomstige ontwikkelingen hebben onze strategen en product owners een lange termijn roadmap gemaakt die wij graag met u willen delen. De roadmap van de Speer IT oplossingen is in handen van Product Owners Stephan Abbes en Alexander van den Berg. Daarnaast is er veelvuldig afstemming met Rogier Schrama, de Solution Architect.
Alexander van den Berg: "We hebben keuzes gemaakt in deze high-level roadmap en zien drie hoofdcategorieën die van groot strategisch belang zijn.

1. Delen van gegevens
2. Internationalisering
3. Samenwerkingen

Het delen van gegevens is in onze ogen de enabler voor de toekomst omdat het in alle processen en haarvaten binnen een bedrijf terugkomt. Daarnaast speelt internationalisering een grote rol. We zullen er ook voor moeten zorgen dat onze oplossing in veel landen tegelijk werkt. Zoals Kees al heeft uitgelegd, groeien we enerzijds mee met bestaande klanten die hun glasvezel ook in het buitenland exploiteren. En anderzijds hebben we onze eigen internationaliseringsstrategie.

Daarnaast is nummer drie onze focus op onze joint ventures waarin wij samen met andere partijen nieuwe producten ontwikkelen in nieuwe markten en dat alles op basis van voortdurende technische ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn onze joint ventures met Gridsz, FiberFit en samenwerkingsverbanden zoals Cyclomedia en Soil Risk Map.
Enkele ontwikkelingen

In onze komende nieuwsbrieven zullen we telkens een onderwerp uit de roadmap belichten en erop inzoomen. In dit geval richten we ons op de ontwikkeling van een standaard adressysteem en onze samenwerking met Simac voor FiberFIT.

Internationalisering

Zoals vermeld in de inleiding door Kees Jonker, gaat Speer IT actief uitbreiden naar het buitenland. Op dit moment zijn we actief in zeven landen. Voor deze internationalisering hebben we de juiste architectuur voor het Speer IT adressysteem in kaart gebracht en zijn de componenten al in ontwikkeling. Deze architectuurschets is het resultaat van verschillende brainstormsessies waarin de functionele en niet-functionele eisen en wensen zijn geïnventariseerd.
Allereerst is het belangrijk om te definiëren wat precies onder adres wordt verstaan. Volgens de gangbare definitie is een adres een plaats waar iemand woont. Binnen de context van het Speer IT-adressysteem is een adres een plaats. Een plaats is een geolocatie (geen woonplaats) en kan zowel een punt als een vlak zijn.

Een aantal eisen zijn van grote invloed op hoe de architectuur voor het adressysteem eruit ziet:
1. Onafhankelijkheid van het specifieke formaat van bronnen van adresgegevens.
2. Ondersteuning voor meerdere landen in hetzelfde systeem.
3. Geocodering (adres naar geolocatie) en omgekeerde geocodering (geolocatie naar adres(sen)).
4. Ondersteuning voor meerdere bronnen van adresgegevens naast elkaar.
5. Fuzzy search, denk aan hoe je in Google zoekt en de resultaten getoond krijgt.

"In Nederland zijn we erg verwend met de unieke postcode-huisnummercombinatie. In onze zoektocht naar standaard adresbronnen bleek dat er nog niet zoiets op de markt is. En om met zo'n standaard te komen die we ook daadwerkelijk wereldwijd kunnen gebruiken is veel werk. We werken hier actief aan en zullen regelmatig updates geven over de status hiervan", aldus Van den Berg.

Strategische samenwerkingen

De eerste samenwerking waar we u meer over willen vertellen is FiberFIT. Testen, meten, monitoren en beheren van hoogwaardige zakelijke glasvezelverbindingen!
Een betrouwbaar glasvezelnetwerk vraagt om meten en weten. Met Fiber Intelligent Testing kunt u slim omgaan met meetgegevens. De voordelen hiervan zijn:
a. U ziet de verstoring aankomen, zodat u tijdig kunt ingrijpen.
b. Met alle inzichten en tooling die FiberFIT te bieden heeft, wordt de tijd die nodig is om de verstoring op te lossen aanzienlijk verkort met 4 tot 6 uur.

FiberFIT is er in twee varianten: FiberFIT Home (FFH) en FiberFIT Monitoring. Deze laatste biedt het noodzakelijke online realtime inzicht in de werking van glasvezelroutes, inclusief storingen, inbraken (inclusief aftappen van glasvezel) en degradatie. Met FFH worden de real-time meetresultaten direct gekoppeld aan 'getroffen' woningen, waardoor de impact van een storing tot op vezelniveau inzichtelijk wordt. Zo kan de exploitant ook de getroffen eindklanten informeren.

Waardevol inzicht

Het hart van FiberFIT wordt gevormd door Speer IT's Cocon database en de Optical Time-Domain Reflectometer (OTDR) meettool van Simac Electronics. "De integratie van de twee zorgt voor een diep, real-time inzicht in het glasvezelnetwerk", zegt Van den Berg. "Je krijgt de monitoringgegevens direct geprojecteerd op het netwerk, letterlijk op de kaart, tot op de betreffende vezel. Daardoor is een verstoring of gebeurtenis in het tracé van een kabel direct te zien in de context van de omgeving. Inclusief waardevolle informatie zoals de exacte locatie van de verstoring, welke klanten getroffen worden en of er een tijdelijke omleiding gecreëerd kan worden."

Lees meer : Efficiënte bewaking van glasvezelnetwerken - FiberFIT

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe productontwikkelingen, evenementen en ander nieuws.