#GREENERPLANET en Speer IT

Bij Speer IT hechten wij veel waarde aan duurzaam en verantwoord ondernemen en proberen wij op alle mogelijke manieren ons steentje daaraan bij te dragen. De grote drijver achter alle CO2 reducerende maatregelen is onze oprichter en CFO Peterpaul Brundel. We spraken Peterpaul over zijn motivatie en passie rond dit onderwerp.

Peterpaul: “Al van jongs af aan hecht ik grote waarde aan het voorkomen van energieverspilling en dierenleed. Ik ben inmiddels al 40 jaar vegetariër en heb er zo veel mogelijk aan gedaan om mijn bijdrage aan een beter milieu te leveren. Ook zakelijk is het een van mijn speerpunten om bewustwording te creëren onder de medewerkers bij Speer. Ik rijd zelf al bijna zeven jaar een elektrische auto en inmiddels bestaat 42% van ons wagenpark uit volledig elektrische voertuigen. Onze zonnepanelen op het dak verzorgen de groene stroom waarmee de auto’s opgeladen worden.

Stichting Nederland CO2 neutraal

Als lid van ‘Stichting Nederland CO2 neutraal’ streven wij naar een klimaat neutrale onderneming. Wij hebben volledig inzicht in onze CO2-uitstoot , waarbij we gebruik maken van de CO2-Prestatieladder. In de 7 jaar dat we dit certificaat voeren, hebben we al veel CO2-reducerende maatregelen genomen. Naast de elektrische auto’s, de zonnepanelen en slimme sensors op onze ledverlichting, hebben we besloten om hybride te werken. Het uitgangspunt hierin is 50% thuiswerken. Dat geeft mensen niet alleen meer balans tussen werken en privé maar scheelt ook significant in het reduceren van de CO2-uitstoot. Door corona is het ook heel gewoon geworden om minder te reizen. Er wordt nu veel meer bewust afgewogen of een overleg via Teams kan of dat een persoonlijk bezoek noodzakelijk is. Alle rapportages die wij hierover bijhouden kunt u lezen op onze website.

Thuiswerken en energieverbruik

Elk jaar houden wij onder de medewerkers een enquête waarbij aandacht wordt geschonken aan enerzijds het thuiswerken en anderzijds het energieverbruik thuis. In deze enquête bevragen we de medewerkers naar o.a. hun stroom en gasverbruik, hun thuiswerkplek, energiezuinige maatregelen die zij getroffen hebben en kunnen zij ideeën aandragen over hoe we nog bewuster met energieverbruik om kunnen gaan. Wij zijn best trots op de resultaten en delen deze graag met u in onze infographic!”

Adoptie Regenwoud

Een C02 neutrale onderneming is een hele uitdaging. Naast reductiemaatregelen zet Speer ook compensatiemiddelen in. Zo is er in 2020 en 2022 besloten om samen met de medewerkers tropisch regenwoud te adopteren in Costa Rica. Dat heeft Speer gedaan via de stichting Adopteer Regenwoud. De voorzitter van deze stichting, Martin Havik, stuurde onlangs een video met een kort verslag van zijn bezoek aan Costa Rica, waar hij het deel in het regenwoud bezocht waar onze geadopteerde bomen staan. Leuk om dit “Wood Wide Web” eens in het echt te zien. Bekijk hier de video.

“Ik besef mij terdege dat we er nog niet zijn maar we gaan gestaag door!”, aldus een gepassioneerde Peterpaul.

Subscribe to our newsletter

Sign up for our newsletter to hear the latest on new product developments, events, and other news.